A törvényt nem ismerő számvizsgáló bizottság esete

Botrányba fulladt néhány hónapja egy társasház közgyűlése. A tulajdonosoknak elege lett az elemi követelményeknek sem megfelelő, hiányos beszámolóból. Ahhoz még hozzájárultak, hogy a kiegészítésekkel együtt túl legyenek a 2017.éven, de a 2018-es tervjavaslatot nem fogadták el, levették az előterjesztés megtárgyalását a napirendről.

Egyúttal arra kötelezték a közös képviselőt, hogy 2 héten belül terjessze a törvényben foglaltaknak megfelelő módon ismét a közgyűlés elé a 2018.évi tervjavaslatot.

A kép csak illusztráció

Május óta eltelt egy fél év, de a közgyűlést nem hívta össze a közös képviselő. s a tervezett munkák sem haladtak.

A tulajdonosok dühösek, joggal. A hiba ebben az esetben nem csak a kötelességeire fittyet hányó közös képviselő semmittevése miatt fordult általános elégedetlenségbe, a számvizsgáló bizottság is ludas a dologban.

Ismerni kellene a társasházakról szóló 2003.évi CXXXIII. törvényt. A nemzeti jogszabálytárból bármikor letölthető.

E törvény 51. paragrafusa szerint:

„ 51. § (1) A számvizsgáló bizottság jogkörében eljárva:

a) bármikor ellenőrizheti a közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság ügyintézését, havonként ellenőrzi a közösség pénzforgalmát,

b) véleményezi a közgyűlés elé terjesztett javaslatot, így különösen a számviteli szabályok szerinti könyvvezetés és beszámoló alapján elkészített éves elszámolást és a következő évi költségvetést, valamint a szervezeti-működési szabályzat által meghatározott értékhatár felett a bemutatott számlákat,

c) javaslatot tesz a közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság elnöke és tagjai díjazására,

d) összehívja a közgyűlést, ha a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke az erre vonatkozó kötelességének nem tesz eleget."

Figyeljék a d pontban a szóhasználatot. Nem azt teszi lehetővé, hogy összehívhatja (ha akarja) a közgyűlést, hanem ÖSSZEHÍVJA.

Azaz ha a közös képviselő a törvényben előírt kötelezettségének nem tesz eleget, a számvizsgáló bizottság KÖTELESSÉGE a törvényesség helyreállítása.

Számvizsgáló bizottsági tagnak lenni nem kötelező. A többi tulajdonostárs bizalmát élevezőknek illene elolvasniuk, ismerniük a törvényt, hogy pontosan tudják, mi a dolguk, a joguk, és a kötelességük.

H.I.