Közgyűlés meghívó nélkül?

Az -normál esetben - nem lehetséges!

MINDENKÉPPEN szükséges egy meghívó, amit írásban meg kell küldeni az érdekelteknek + jól látható helyen a társasházban(több épület esetén az épületekben is ) ki kell függeszteni. A meghívó kötelező „kellékeiről" a 2003.évi CXXXIII törvény az alábbiak szerint rendelkezik:

Egy debreceni társasház(csak illusztrációként)

34. §.(1) A meghívónak tartalmaznia kell:

a) a közgyűlés időpontját és helyét;

b) a közgyűlés levezető elnöke, a közgyűlési jegyzőkönyv vezetője és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tulajdonostárs megválasztására, valamint a szavazásra előterjesztett napirendet;

c) részközgyűlések tartása esetén az erre a körülményre történő utalást;

d) a megismételt közgyűlés időpontját és az eltérő határozatképességi szabályra vonatkozó figyelemfelhívást.

2) A meghívóhoz mellékelni kell a szavazásra előterjesztett napirendre vonatkozó írásos – különösen az éves költségvetésről és elszámolásról e törvény 47–48. §-a alapján elkészített – előterjesztéseket.

(3) A közgyűlés levezető elnökének és a közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének ugyanaz a személy is megválasztható.

(4) A meghirdetett napirendben nem szereplő ügyben érvényes határozatot hozni nem lehet.

xxx

Itt az első probléma. Kinek kell meghívót küldeni?

Bentlakónak, albérlőnek, családtagnak, meghatalmazottnak, tulajdonosnak?

A társasházkezelők jól ismerik az agresszív anyukákat, akik nagykorú, diplomázott gyerekeik helyett érkeznek-szóban meghatalmazott a gyerekem – felkiáltással a közgyűlésre, majd vérig sértődnek, ha kiderül: nem vehetnek részt szabályos írásbeli meghatalmazás nélkül. Lehet számítógépen írt, majd kinyomtatott a meghatalmazás, s legyen alul két tanú eredeti sajátkezű aláírása is.

Innentől kezdve egyszerűbb a helyzet: a közgyűlésen részt vehet a meghatalmazott, és a tulajdonos is.( Mint a bíróságon, csak ott egy ügyvéd a meghatalmazott) Továbbmenve: ha a diplomázott, soha rá nem érő gyermek állandó meghatalmazást küld a közös képviselőnek, akkor az állandó meghatalmazottat is meg kell hívni a közgyűlésre. De szavazni csak egyikük fog.

Azaz a fenti kérdésre a válasz: meghívót a tulajdonosnak és(vagy) a meghatalmazottnak kell küldeni.

Néhány apró buktatót említenék: a kifüggesztett meghívót Agresszív Tibald lakótárs rendszeresen letépi, majd a kifüggesztés hiányára hivatkozva próbálkozik megtámadni a közgyűlés határozatait.

Ilyen esetekben (sokkal több van, mint gondolnák) eredményes ha két tanú jelentlétében, amikor a meghívókat a bentlakóknak bedobálják a postaládába(ha ezt az SZMSZ-ben mint kézbesítési lehetőséget rögzítették) érdemes lefotózni a meghívót és mellette valamelyik napilap címoldalát.

Ezzel bizonyítható az, hogy a közgyűlés napja előtt 8 nappal a társasház falán ott volt a meghívó.

Mániákus Mátyás tulajdonostárs esetében. különösen, ha nem lakik a házban, tértivevényes levél a nyerő.( 8 naptári nappal a közgyűlés előtt feladva)

Vészhelyzetben más az eljárás. De erről majd máskor.

Hajdu István